Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε συμπληρωματικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικές – ανά κεφάλαιο – ασκήσεις για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα “Αρχές Οικονομικής Θεωρίας”.