Ανακοινώθηκε η διδακτέα ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας για τα Θρησκευτικά, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Λογοτεχνία, Ιστορία, Ξένες Γλώσσες, Κοινωνιολογία και ΑΕΠΠ που εξετάζονται μόνο σε ενδοσχολικό  επίπεδο.