Ανακοινώθηκε η διδακτέα ύλη για το σχολικό έτος 2016-2017 στα μαθηματικά για το γυμνάσιο και το λύκειο.