Σας ενημερώνουμε οτι το Σάββατο στις 10 Δεκέμβρη, θα υπάρξει ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών μας.

Για τους μαθητές του Γυμνασίου και της Α’ Λυκείου η ενημέρωση θα γίνει απο τις 18:00 έως και τις 19:00 και για τους μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου απο τις 19:00 έως και τις 21:00.