Η προκήρυξη των Αστυνομικών σχολών . . . .

Η προκήρυξη των Αστυνομικών σχολών

Η προκήρυξη αυτή αφορά σε ήδη αστυνομικούς που επιθυμούν, μέσω πανελληνίων εξετάσεων, να εισαχθούν στη σχολή αξιωματικών αστυνομίας.

Πρόκειται για τον κωδικό 872 του μηχανογραφικού.

Δεν αφορά μαθητές ή αποφοίτους. Γι’ αυτούς θα εκδοθεί άλλη προκήρυξη.ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ