Δείτε τη διδακτέα ύλη για τη Φυσική και Χημεία για το Γυμνάσιο και το Λύκειο για το σχολικό έτος 2016-2017.