Ανακοινώθηκαν οι οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας για το σχολικό έτος 2016-2017 για όλες τις τάξεις του Λυκείου.