Ανακοινώθηκαν  οδηγίες απο το Υπουργείο Παιδείας για τη διδασκαλία των εξής μαθημάτων:

για το Γυμνάσιο: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,  Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και Ιστορία

και για το Λύκειο: Νέα Ελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία, Φιλοσοφία Γενικής Παιδείας και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία