Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης στο μάθημα Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και Γλώσσα για το σχολικό έτος 2016-2017.