Από σήμερα 5 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 12 Σεπτεμβρίου πραγματοποιούνται οι εγγραφές των επιτυχόντων

Για πρώτη φορά, οι επιτυχόντες είναι υποχρεωμένοι να κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους.