Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων 2017.