Το καλοκαίρι τελειώνει . . . .
samer

Το φροντιστήριο θα είναι ανοικτό από τη Δευτέρα 22 Αυγούστου.

Η γραμματεία θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-13:00  και 17:00-21:00.

Τα μαθήματα για όλες τις τάξεις θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου.

Τα θερινά τμήματα θα λειτουργήσουν με τα προγράμματα  που ήδη έχουν.