Το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η 2η ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων σχετικά με την επίδοση των μαθητών μας.

Για τους μαθητές του Γυμνασίου και της Α’ Λυκείου: 6-7 το απόγευμα

Για τους μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου:7-9 το απόγευμα

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη