Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις στρατιωτικές σχολές

Tα κριτήρια και τα δικαιολογητικά (προκήρυξη)