Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  2016

panepisthmioΠως θα γίνεται η Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου το 2016: απόφαση