Σας ανακοινώνουμε οτι τα μαθήματα για την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου δε θα πραγματοποιηθούν.