Σας ενημερώνουμε οτι τα μαθήματα τη Δευτέρα στις 30 Ιανουαρίου δε θα πραγματοποιηθούν.