ΒΑΣΕΙΣ 2013
90% ΓΕΛ & ΕΠΑΛ(Β) ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Συγκριτικό βάσεων 90% 2013-2012

ΒΑΣΕΙΣ 2014
ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Αρχείο pdf, Αρχείο excel