ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Μαθηματικά Α Γυμνασίου

14 Οκτωβρίου 2023: ΘΕΜΑΤΑ

9 Δεκεμβρίου 2023: ΘΕΜΑΤΑ

17 Φεβρουαρίου 2024 : ΘΕΜΑΤΑ

23 Μαρτίου 2024 : ΘΕΜΑΤΑ

Μαθηματικά Β Γυμνασίου

14 Οκτωβρίου 2023: ΘΕΜΑΤΑ

9 Δεκεμβρίου 2023: ΘΕΜΑΤΑ

17 Φεβρουαρίου 2024 : ΘΕΜΑΤΑ

23 Μαρτίου 2024 : ΘΕΜΑΤΑ

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου

14 Οκτωβρίου 2023: ΘΕΜΑΤΑ

9 Δεκεμβρίου 2023: ΘΕΜΑΤΑ

17 Φεβρουαρίου 2024 : ΘΕΜΑΤΑ

23 Μαρτίου 2024: ΘΕΜΑΤΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΛΩΣΑ

Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου

25 Νοεμβρίου 2023: ΘΕΜΑΤΑ

3 Φεβρουαρίου 2024 : ΘΕΜΑΤΑ

6 Απριλίου 2024 : ΘΕΜΑΤΑ

 

Νεοελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου

25 Νοεμβρίου 2023: ΘΕΜΑΤΑ

3 Φεβρουαρίου 2024 : ΘΕΜΑΤΑ

6 Απριλίου 2024 : ΘΕΜΑΤΑ

 

Νεοελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου

25 Νοεμβρίου 2023: ΘΕΜΑΤΑ

3 Φεβρουαρίου 2024 : ΘΕΜΑΤΑ

6 Απριλίου 2024 : ΘΕΜΑΤΑ