Δείτε τα διαγωνίσματα μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2018.

Θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο 3-5 για το Γυμνάσιο και 5:30-8:30 για το Λύκειο.