Το Σάββατο στις 22 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00-18:00 θα πραγματοποιηθούν τα εξής διαγωνίσματα:

  • Φυσική,για το Γυμνάσιο
  • Φυσική, για την Α’ Λυκείου
  • Ιστορία, για τη Γ’ Λυκείου Θεωρητική
  • Πληροφορική, για τη Γ’ Λυκείου