Το διαγώνισμα στο μάθημα της Φυσικής Β’ και Γ’ Λυκείου  θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 5 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 15:00-18:00 αντί για το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018.