Το διαγώνισμα στο μάθημα των Αρχαίων Α’ Λυκείου θα γίνει το Σάββατο 20 Απριλίου 2019 και ώρα 17:00-20:00.

Το διαγώνισμα στο μάθημα της Χημείας Β’ Λυκείου από το Σάββατο 20 Απριλίου 2019 θα γίνει την Πέμπτη  2 Μαΐου  2019 και ώρα 10:00-13:00.