Έναρξη Μαθημάτων για το 2017

Τέλος το καλοκαίρι . . . .

Τα θερινά τμήματα θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017, με το πρόγραμμα που έχουν.

Τα νέα τμήματα θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου.

Εγγραφές γίνονται καθημερινά από 9:00-13:00  και 17:00-21:00.