Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για τα ενδοσχολικά μαθήματα της Γ’ Λυκείου.

Οι εξετάσεις ξεκινάνε την Τρίτη 29 Μαΐου εως την Παρασκευή 1 Ιουνίου.