Το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019, στο φροντιστήριο μας θα γίνει ενημέρωση γονέων για την επίδοση των μαθητών μας.

Για τους μαθητές Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου, 6-7 το απόγευμα

Για τους μαθητές Β΄και Γ΄Λυκείου, 7-9 το απόγευμα

Η παρουσία όλων των γονέων κρίνεται απαραίτητη.