Το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017, στο φροντιστήριο μας θα γίνει ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων σχετικά με την επίδοση των μαθητών μας.

Για τους μαθητές Γυμνασίου και Α’ Λυκείου 5:30-7 και για τους μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου 7-9.

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.