Το Υπουργείο Παιδείας ανήρτησε τα εξεταζόμενα μαθήματα σε Πανελλαδικό επίπεδο παρουσιάζοντας τους συντελεστές βαρύτητας, όλους τους εναλλακτικούς συνδυασμούς ανά επιστημονικό πεδίο με τους οποίους οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν μέρος στις φετινές εξετάσεις καθώς και τον υπολογισμό των μορίων.