Μένουμε σπίτι- Διαδικτυακή πλατφόρμα

Μένουμε σπίτι γιατί η ασφάλεια και η υγεία όλων μας προέχει. Αυτό είναι κάτι που επιβάλλεται λόγω της κρίσιμης κατάστασης που επικρατεί στη χώρα μας τις τελευταίες μέρες. Γι’  αυτό και το φροντιστήριο μας είναι έτοιμο με τη διαδικτυακή πλατφόρμα από την πρώτη στιγμή. Από την Πέμπτη έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα της Γ’ λυκείου και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν τα μαθήματα και για την Α’ και για την Β’ λυκείου. Θα μπούμε στο πρόγραμμα μας, με τη μόνη διαφορά πως τα μαθήματα θα γίνονται από το σπίτι σας για την ασφάλεια όλων μας. Μείνετε σπίτι σας για να προστατέψετε τους εαυτούς σας και τους γύρω σας. Η υγεία όλων έχει προτεραιότητα. Και εμείς θα κάνουμε ότι μπορούμε να μη χαθεί καμία διδακτική ώρα.