Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε το τελικό κείμενο για τη νέα Γ΄ Γενικού Λυκείου και το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η Εξεταστέα Υλη της Γ’ Λυκείου του επόμενου σχολικού έτους, είπε ο υπουργός Παιδείας θα ανακοινωθεί πριν τις 10 Απριλίου.

Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι οι εξής:

  • οι 3 ομάδες προσανατολισμού γίνονται 4
  • αντικατάσταση των Λατινικών από το μάθημα της Κοινωνιολογίας
  • Συνεξέταση Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
  • Καταργούνται οι συντελεστές βαρύτητας
  • Δεν υπάρχει πέμπτο μάθημα επιλογής