Ανακοινώθηκε η εξεταστέα και διδακτέα ύλη για το μάθημα της Χημείας της Γ΄Λυκείου για το σχολικό έτος 2017-2018.