Ανακοινώθηκαν απο το Υπουργείο Παιδείας  οδηγίες για το μάθημα << Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον>> για το σχολικό έτος 2017-2018.