Ανακοινώθηκαν οι οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών για το σχολικό έτος 2018-2019