Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οδηγίες για τα φιλολογικά μαθήματα για την Α’ και Β΄ Λυκείου για το σχολικό έτος 2018-2019.