Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι οδηγίες για τα μαθήματα  των φυσικών επιστημών (βιολογία, φυσική,χημεία,γεωγραφία)