Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τη διδακτέα ύλη για το μάθημα των Μαθηματικών για την Α΄, Β’ και Γ’ Λυκείου.

Υπάρχουν οδηγίες για την άλγεβρα και γεωμετρία σε Α’ και Β’ Λυκείου.

Αξίζει να σημειωθεί πως στη διδακτέα ύλη της άλγεβρας Β’ Λυκείου υπάρχουν αλλαγές.