Ανακοινώθηκαν οι ώρες για κάθε μάθημα σε κάθε τάξη του Λυκείου για τη σχολική χρονιά 2018-2019.