Ανακοινώθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για το σχολικό έτος 2017-2018 για το Γυμνάσιο και το Λύκειο.