Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Έτσι, η προθεσμία για την υποβολή της εν λόγω Αίτησης-Δήλωσης παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017.

Υπενθυμίζουμε πως η αίτηση-δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στα Λύκεια.

Το έντυπο αναρτάται στο διαδίκτυο στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου  www.minedu.gov.gr