Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η σχετική εγκύκλιος για τις πανελλαδικές 2018.