Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η   Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται τα  ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, που απαιτούνται για την εισαγωγή των υποψηφίων στα ΑΕΙ.