Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας πως οι μαθητές της Γ΄Λυκείου θα εξεταστούν στα ενδοσχολικά μαθήματα από την Τρίτη 29 Μαΐου μέχρι την Παρασκευή 1  Ιουνίου.