Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων.

Τα Γενικά Λύκεια ξεκινάνε την Παρασκευή στις 8 Ιουνίου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και τελειώνουν στις 19 Ιουνίου 2018 με το μάθημα της Βιολογίας.