Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές/μαθήτριες των Γυμνασίων και Λυκείων θα προαχθούν στην επόμενη τάξη για το σχολικό έτος 2019-2020.