Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων 2η περίοδος: Ιανουάριος -Μάιος