Το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε σήμερα το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων .

Οι εξετάσεις ξεκινάνε την Τετάρτη στις 7 Ιουνίου με τη Νεοελληνική Γλώσσα και ολοκληρώνονται τη Δευτέρα στις 19 Ιουνίου με Μαθηματικά  και Ιστορία Γενικής Παιδείας.

Οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα πραγματοποιούνται απο την Πέμπτη στις 22 Ιουνίου με Αγγλικά και ολοκληρωνόνται την Παρασκευή στις 30 Ιουνίου με Ιταλικά.

Ευχόμαστε καλη επιτυχία και καλη δύναμη σε όλα τα παιδιά!