Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Στην Α Λυκείου διδάσκονται τα μαθήματα: Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία), Έκθεση, Φυσική, Χημεία και Αρχαία.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 16:00 έως τις 19:00 ανάλογα με το πρόγραμμα που θα παρακολουθήσει το κάθε παιδί.

Οι μαθητές – μαθήτριες τοποθετούνται σε μικρά τμήματα με βάση το επίπεδό τους και την κατεύθυνση που σκέφτονται να ακολουθήσουν, ώστε να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι:

  • Μαθηματικά 5 ώρες.
  • Έκθεση 2 ώρες
  • Φυσική 3 ώρες
  • Χημεία 2 ώρες
  • Αρχαία 2 ώρες