Τα τμήματα αποφοίτων ξεκινούν την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

Τα προγράμματα σπουδών είναι ίδια με αυτά των μαθητών των αντίστοιχων ομάδων προσανατολισμού.