Οι μαθητές της Γ Λυκείου τοποθετούνται σε μικρά ομοιογενή τμήματα με βάση την ομάδα προσανατολισμού που θα ακολουθήσουν.

Τα τμήματα ξεκινούν τον Ιούνιο μετά το πέρας της Β Λυκείου (θερινή προετοιμασία διάρκειας 4 εβδομάδων)  και συνεχίζουν με την ίδια σύσταση τον Σεπτέμβριο της Επόμενης χρονιάς (έναρξη 1η Σεπτεμβρίου).

Τον Σεπτέμβριο δεν δημιουργούνται νέα τμήματα Γ Λυκείου.

Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών.

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

 • Μαθηματικά 5 ώρες
 • Έκθεση 2 ώρες
 • Φυσική 5 ώρες
 • Χημεία 5 ώρες

Ομάδα προσανατολισμού σπουδών Υγείας.

 

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

 • Έκθεση 2 ώρες
 • Φυσική 5 ώρες
 • Χημεία 5 ώρες
 • Βιολογία 4 ώρες

Ομάδα προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής.

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

 • Μαθηματικά 5 ώρες
 • Έκθεση 2 ώρες
 • Πληροφορική 3 ώρες
 • Οικονομία 3 ώρες