Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Στην Α Γυμνασίου διδάσκονται τα Μαθηματικά , τα Αρχαία και η Γλώσσα.
Τα μαθήματα γίνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή νωρίς το απόγευμα (15:00-17:00)

  • Μαθηματικά 3 ώρες την εβδομάδα
  • Αρχαία μαζί με τη Γλώσσα 3 ώρες την εβδομάδα.

Β και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Στις τάξεις  Β και Γ  Γυμνασίου διδάσκονται τα Μαθηματικά , η Φυσική, η Χημεία τα Αρχαία και η Γλώσσα.
Τα μαθήματα γίνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή νωρίς το απόγευμα (15:00-18:00)

  • Μαθηματικά 3 ώρες την εβδομάδα
  • Αρχαία μαζί με τη Γλώσσα 3 ώρες την εβδομάδα.
  • Φυσική 2 ώρες την εβδομάδα
  • Χημεία 1 ώρα την εβδομάδα